Jaap Robben / Ischa Meijer / Bram Dehouck

In deze video vind je een bespreking van de volgende drie boeken:
Jaap Robben – Zomervacht
Ischa Meijer – Brief aan mijn moeder
Bram Dehouck – Een zomer zonder slaap