Bregje Hofstede / Theo Thijssen / Allard Schröder

In deze video vind je een bespreking van de volgende drie boeken:
Bregje Hofstede – Drift
Theo Thijssen – Schoolland
Allard Schröder – Raaf