Een ander gevoel (verlichting & romantiek) / literatuurgeschiedenis

De overheersende literatuuropvatting in Nederland aan het einde van de 18e eeuw zou je een ‘evenwichtspoëtica’ kunnen noemen, waarbij gevoel en verstand gelijk opgaan. Begrippen als authenticiteit en verbeelding, die in de periode van de romantiek een belangrijke rol zouden gaan spelen, worden voorzichtig verkend.

Meer lezen / bronnen:

Hiëronymus van Alphen, Literair-theoretische geschriften (1999), via https://dbnl.org/tekst/alph002lite03_01/
Willem van den Berg & Piet Couttenier, Alles is taal geworden. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1800-1900 (2016), via https://dbnl.org/tekst/berg018alle02_01/
Willem Bilderdijk, Liefde en ballingschap. Brieven 1795-1797 (1997), via https://dbnl.org/tekst/bild002lief01_01/
Maarten Doorman, De romantische orde (2004)
Rhijnvis Feith, Brieven over verscheiden onderwerpen (1784-1793), via https://dbnl.org/tekst/feit007brie00_01/
Lotte Jensen & Rick Honings, Romantici en revolutionairen (2019)
Johannes Kinker, Het eeuwfeest bij de aanvang der negentiende eeuw (1801), via https://dbnl.org/tekst/kink001eeuw01_01/
J.Th.W. Oosterholt, De ware dichter. De vaderlandse poëticale discussie in de periode 1775-1825 (1998), via https://dbnl.org/tekst/oost051ware01_01/
W.E. de Perponcher, Brief aan den Heer Mr. Hieronymus van Alphen (1779), via https://books.google.nl/books?id=2EPMauJcNzEC&printsec=frontcover&hl=nl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0
W.E. de Perponcher, Mengelwerk (1775-1788), via https://books.google.nl/books?id=vdJSAAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=nl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0
W.E. de Perponcher, Onderwijs voor kinderen (1782), via https://dbnl.org/tekst/perp002onde01_01/
Rüdiger Safranski, Romantiek: een Duitse affaire (1974)
Simon van der Waal, De waare verëischten in een’ dichter (1773), via https://dbnl.org/tekst/waal010ware01_01/waal010ware01_01_0001.php#2