De historische roman in de 19e eeuw

In de eerste helft van de negentiende eeuw is er sprake van historiezucht en is er een toename van verhalen over het vaderlandse verleden. Mede onder invloed van de populaire boeken van Walter Scott verovert de historische roman zijn plek in de Nederlandse literatuurgeschiedenis.

Besproken historische romans:
Adriaan Loosjes, Het leven van Maurits Lijnslager (1808) https://dbnl.org/tekst/loos005leve01_01/
Margaretha Jacoba de Neufville, De schildknaap (1829) https://dbnl.org/tekst/neuf002schi01_01/
Aernout Drost, Hermingard van de Eikenterpen (1832) https://dbnl.org/tekst/dros003jvan01_01/
Jacob van Lennep, De pleegzoon (1833) https://dbnl.org/tekst/lenn006plee01_01/
Jacob van Lennep, De roos van Dekama (1836) https://dbnl.org/tekst/lenn006roos01_01/
Hendrik Conscience, De leeuw van Vlaanderen (1838) https://dbnl.org/tekst/cons001leeu01_01/
J.F. Oltmans, De schaapherder (1838) https://dbnl.org/tekst/oltm001scha01_01/
Jacob van Lennep, De lotgevallen van Ferdinand Huyck (1840) https://dbnl.org/tekst/lenn006lotg01_01/
A.L.G. Bosboom-Toussaint, Het huis Lauernesse (1840) https://dbnl.org/tekst/bosb002huis01_01/

Verder lezen / bronnen:
Willem van den Berg & Piet Couttenier, Alles is taal geworden. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1800-1900 (2016), via https://dbnl.org/tekst/berg018alle02_01/
De Gids, De Roos van Dekama. Een Verhaal, uitgegeven door Mr. J. van Lennep, in: De Gids, jrg. 1 (1837), via: https://dbnl.org/tekst/_gid001183701_01/_gid001183701_01_0065.php
Frank van der Goes, In Memoriam A.L.G. Bosboom-Toussaint, in: De Nieuwe Gids, jrg. 1 (1886), via https://dbnl.org/tekst/_nie002nieu01_01/_nie002nieu01_01_0043.php
Lotte Jensen & Rick Honings, Romantici en revolutionairen (2019)
D.J. van Lennep, Verhandeling over het belangrijke van Hollands grond en oudheden voor gevoel en verbeelding (1828), via https://dbnl.org/tekst/lenn004verh01_01/lenn004verh01_01_0001.php
Marita Mathijsen, De ‘echte’ historische roman en het ‘echte’ Scottiaanse dichtverhaal in de ‘de moderne tijd’, in: De moderne tijd, jrg. 1, nr. 1 (2017), via http://demodernetijd.nl/wp-content/uploads/DMT-2017-1b-Mathijsen.pdf
Toos Streng, De historische roman in Nederland, 1790-1899, in: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde jrg. 131, nr 2 (2015), via https://www.tntl.nl/index.php/tntl/article/view/364/398
Toos Streng, Historische romans in Database Streng (2015), via https://www.academia.edu/20284910/Historische_romans_in_Database_Streng

Muziek: Richard Wagner, Ouverture Der fliegende Holländer