De smartlappen van J.J. Cremer

De literaire smartlappenexpert uit de 19e eeuw was Jacob Jan Cremer, een ware voordrachtskunstenaar, die zijn tranentrekkende verhalen vol koude, winterse dagen, inzette voor goede doelen, sociale rechtvaardigheid en kinderrechten.

Besproken werken:
Een winternacht (1854)
Arme Samuel (1860)
Op den zolder (1861)
Fabriekskinderen (1863)

Bronnen / verder lezen:
Willem van den Berg & Piet Couttenier, Alles is taal geworden. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1800-1900 (2016), via https://dbnl.org/tekst/berg018alle02_01/
Conviva (ps. Gerard Keller), Het servetje (1878), via: https://www.google.nl/books/edition/Het_servetje/5OSFWJtH8ugC?hl=nl&gbpv=1&pg=PA27&printsec=frontcover
Henk Eijssens, Jacob Jan Cremer (1827-1880) Leven van de pen (2010), uit: Arnhems Historisch Tijdschrift, jrg. 30 nr. 4, via: https://www.sambis.nl/dam/DAM/2_827020_PDF/AhT2010nr4.pdf
A.L.H. Ising, Levensbericht van Jacobus Jan Cremer (1880), uit: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, via: https://www.dbnl.org/tekst/_jaa002188001_01/_jaa002188001_01_0018.php
Lotte Jensen & Rick Honings, Romantici en revolutionairen (2019)
Literatuurgeschiedenis.org, Fabriekskinderen, via: https://www.literatuurgeschiedenis.org/teksten/fabriekskinderen-een-bede-doch-niet-om-geld
Literatuurgeschiedenis.org, Jacob Jan Cremer, via: https://www.literatuurgeschiedenis.org/schrijvers/jacob-jan-cremer
Multatuli, Wys me de plaats waar ik gezaaid heb (1861), via: https://www.dbnl.org/tekst/mult001gstu04_01/mult001gstu04_01_0033.php#33
H.J. Schimmel, De watersnood en de poëzy (1861), uit: De Gids, jrg. 25, via: https://www.dbnl.org/tekst/_gid001186101_01/_gid001186101_01_0019.php

Krantenberichten via Delpher:
Advertentie. “Opregte Haarlemsche Courant”. Haarlem, 17-01-1854, p. 4, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010515070:mpeg21:p004
Advertentie. “Opregte Haarlemsche Courant”. Haarlem, 27-03-1854, p. 4, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010515161:mpeg21:p004
Zwolle, den 25 Februarij.. “Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant : staats-, handels-, nieuws- en advertentieblad”. Zwolle, 26-02-1862, p. 3, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:000014614:mpeg21:p003

Muziek:
C.A. de Bériot – Vioolconcert nr. 9 in , op. 104 (RTBF Symphony Orchestra o.l.v. Alfred Walter met Takako Nishizaki)
Johnny Jordaan – Aan de muur van ’t oud kerkhof
Ashot Danielyan (piano)