Vorm of Vent | Afl. 2 Doodend voor ieder knaapje

Vlogboek duikt in het fameuze Vorm of Vent-debat, een boeiende polemiek uit de jaren dertig van de twintigste eeuw. In deze tweede aflevering wordt de term ‘Vent’ gemunt en staan de vurige polemische stukken van de twee critici Ter Braak en Du Perron centraal.

Met citaten van Menno ter Braak, D.A.M. Binnendijk, E. du Perron en Hendrik Marsman.

Bronnen (op chronologische volgorde van de video):
Menno ter Braak (1931), Prisma of dogma?, in: De Vrije Bladen, jrg. 8
Menno ter Braak (1930), Briefwisseling met D.A.M. Binnendijk
E. du Perron (1930), Gesprek over Slauerhoff, in: De Vrije Bladen
E. du Perron (1931), Over de ‘Kreativiteit’ in onze nieuwe Poezie, in: De Nieuwe Eeuw
E. du Perron (1931), Briefwisseling met H. Marsman