Vlogboek86 – Literatuurgeschiedenis / Middeleeuwen: liederen

In deze video vind je een bespreking van het middeleeuwse lied. Een Vlogboekaflevering gericht op de literatuurgeschiedenis.
De volgende auteurs, werken en liederen komen aan bod:
Hendrik van Veldeke
Hertog Jan I
Lied van heer Halewijn
Egidiuslied
Lied over de moord op Floris V
Kerelslied
Afscheidslied
Gruuthuse handschrift
Antwerps Liedboek